2014 Beroeps... afdeling metaal

Beste toeschouwer,

Iemand van het bestuur van de toneelgroep vroeg mij iets over “Beroeps…, afdeling metaal” neer te pennen, het toneelstuk dat ik schreef in het jaar 2000. Eigenlijk kan ik daar niet veel over kwijt omdat men het moet gezien hebben. Dat verhaal vertellen geeft bijlange niet de sfeer weer van het bekijken ervan.

Ik heb er zes maanden zitten aan schrijven, later nog herwerkt, herwerkt en nogmaals herwerkt … en ik moet zeggen, al klinkt het wat misschien hoogmoedig, het mag echt gezien worden.

Waar gaat het nu om ? Wel, enkele afgestudeerden uit het beroepsonderwijs vatten het plan op om een toneelstuk op te voeren waarbij enkele gebeurtenissen uit hun schooltijd, die hun blijkbaar zeer sterk zijn bijgebleven, aan het publiek worden voorgesteld.

Dat ze, om te beginnen, een vroegere leraar tussen de toeschouwers in de zaal ontmoeten … dat hebben ze blijkbaar niet verwacht, maar of ze er last van hebben is een ander verhaal.

En dan … gaat het echt gebeuren … hun opvoering … kruipend in de huid van hun vroegere schoolvriend/-in … of in die van zichzelf … wie weet.

De directeur en zijn conciërge, jammer voor hen, maar die worden helemaal meegesleurd in het verhaal.

Echt heel plezant om zien … soms gewoon hilarisch …

Misschien tot op één van de opvoeringen ? Met graagte !

Erik De Vis.